THERE IS NO SLIDER: Domyślny, TYPE: 1

Projekty wykonawcze i przetargowe

Projekty wykonawcze i przetargowe – Kraków i okolice

Projekt wykonawczy jest niezbędny, aby uszczegółowić założenia przygotowane na etapie projektu budowlanego lub przetargowego. Dostarcza pełnych informacji o zaprojektowanych rozwiązaniach, które mają być zrealizowane.

Potrzebujesz pomocy eksperta przy przygotowaniu projektu wykonawczego lub przetargowego? Zapraszamy do współpracy! Przygotowujemy dokumentację wykonawczą i przetargową na potrzeby Klientów indywidualnych oraz biznesowych.

Co zawiera projekt wykonawczy, a co przetargowy?

Projekt wykonawczy zawiera uszczegółowione rysunki sporządzone we wcześniejszych fazach opracowania, uzupełnione o niezbędne dane i detale budowlane.

Projekt przetargowy jest przygotowywany w celu wyłonienia wykonawcy robót budowlanych w drodze konkursu ofert. Zawiera niezbędne informacje potrzebne do wyboru wykonawcy.

Oba typy dokumentacji sporządzamy rzetelnie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz tak, aby wesprzeć Inwestora w pozyskaniu kontraktu. Każdy projekt może zawierać w sobie wiele opracowań z różnych branż.

Skontaktuj się, aby uzyskać szczegółowe informacje!

powrót do listy usług
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2023
Powered by Quick.Cms | Webmaster by Strony internetowe w Krakowie