THERE IS NO SLIDER: Domyślny, TYPE: 1

Projekty budowlane

Projekty budowlane

Projekt budowlany jest przygotowywany w celu uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę w zakresie i formie wymaganej do jego zatwierdzenia. Potrzebujesz pomocy w tym zakresie? Udzieli Ci jej nasza pracownia.

Sporządzamy projekty pełnobranżowe, zawierające wszystkie opracowania niezbędne do uzyskania decyzji o pozwolenie na budowę wraz z uzgodnieniami.

W zakres pełnobranżowego projektu budowlanego wchodzą opracowania takie jak:

  • projekt architektoniczny,
  • projekt konstrukcyjny,
  • projekt instalacji sanitarnych,
  • projekt instalacji elektrycznych,
  • geodezyjna mapa do celów projektowych,
  • badania geologiczne gruntu,
  • charakterystyka energetyczna, 
  • inne w zależności od potrzeb danego projektu.

 

Zapraszamy do kontaktu!

powrót do listy usług
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2023
Powered by Quick.Cms | Webmaster by Strony internetowe w Krakowie