THERE IS NO SLIDER: Domyślny, TYPE: 1

Analizy działki

Analizy działki – Kraków i cała Polska

Analiza działki jest sporządzana, aby sprawdzić możliwości wykorzystania terenu działki pod planowaną przez Klienta inwestycję. Zgłoś się do naszej pracowni architektonicznej, aby uzyskać kompetentne wsparcie w tym zakresie.

Wykonujemy analizy wstępne oraz szczegółowe działek. Przeprowadzamy analizy chłonności oraz analizy prawno-budowlane terenu przyszłej inwestycji.

Obsługujemy zarówno Klientów z Krakowa i Małopolski, jak również z innych regionów Polski.

Przeprowadzając analizy działek, bierzemy pod uwagę:

 • indywidualne uwarunkowania terenu,
 • przepisy techniczno-budowlane,
 • aspekty planistyczne.

Przedstawiamy w nich rzetelne informacje, które pozwalają podejmować trafne decyzje inwestorskie.

Przeprowadzamy analizy dla działek:

 • już należących do Inwestora,
 • które Inwestor zamierza nabyć.

 

Zleć nam analizę wstępną lub szczegółową

Analizy wstępne są wykonywane z materiałów dostarczonych przez Inwestora oraz dostępnych bez konieczności oczekiwania.

Analizy szczegółowe mogą zawierać np.:

 • operat szacunkowy,
 • miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego lub decyzję o warunkach zabudowy,
 • mapę zasadniczą,
 • wypis i wyrys z rejestru gruntów,
 • opinię geotechniczną,
 • wstępne warunki przyłączy mediów,
 • dokumenty drogowe itp.

Nie wszystkie z tych dokumentów są od razu dostępne. O część z nich należy wystąpić do urzędu lub zlecić ich wykonanie. Zapewniamy pomoc w zakresie ich pozyskania.

Zapraszamy do współpracy!

 

powrót do listy usług
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2023
Powered by Quick.Cms | Webmaster by Strony internetowe w Krakowie